شکل یوونتوس قهرمانان ظهر امروز لیگ قهرمانان اروپا

شکل: یوونتوس قهرمانان ظهر امروز لیگ قهرمانان اروپا اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اجتماعی کارنامه قالیباف در شهرداری،درآمدهای نجومی،هزینه های نجومی و املاک نجومی است

روزنامه ابتکار نوشت:در سال 68 درآمد شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران که از فروش نفت و منابع عمومی سهمی نداشت، حدود 5 میلیارد تومان در سال بود.

کارنامه قالیباف در شهرداری،درآمدهای نجومی،هزینه های نجومی و املاک نجومی است

کارنامه قالیباف در شهرداری،درآمدهای نجومی،هزینه های نجومی و املاک نجومی است

عبارات مهم : ایران

روزنامه ابتکار نوشت:در سال 68 درآمد شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران که از فروش نفت و منابع عمومی سهمی نداشت، حدود 5 میلیارد تومان در سال بود.

کارنامه قالیباف در شهرداری،درآمدهای نجومی،هزینه های نجومی و املاک نجومی است

کم کم با زیاد کردن عوارض درآمد شهرداری زیاد شد به گونه ای که در سال های میانی دهه 80 درآمد شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران به 8 تا 10 هزار میلیارد تومان رسید، این فرآیند ادامه یافت تا در سال های اخیر درآمد نقدی و غیرنقدی آن به 20 میلیارد تومان رسید!

این که چه عواملی باعث شده است تا در حال حاضر با وجود درآمد 20 میلیارد تومانی، بدهی های شهرداری چیزی حدود 65 هزار میلیارد تومان شود را باید در بودجه نویسی و استفاده از منابع نقدی و غیرنقدی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران جست، که مربوط به عدم برنامه ریزی و مدیریت صحیح در دوران شهرداری قالیباف می شود.

روزنامه ابتکار نوشت:در سال 68 درآمد شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران که از فروش نفت و منابع عمومی سهمی نداشت، حدود 5 میلیارد تومان در سال بود.

بدهی های نجومی، استخدام نجومی و در گذشته های نه چندان دور املاک نجومی ماحصل آنچه است که در سال های اخیر از دل فعالیت چندین ساله شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران بیرون آمده، حال با توجه به اینکه شهردار فعلی پایتخت کشور عزیزمان ایران در شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران مدافعی ندارد آینده نگری تعویض خود را می کند و شاید کارها اخیر تنها به این علت که شهردار تازه در ابتدا با چالش هایی رو به رو شود، انجام شده است است.

واژه های کلیدی: ایران | قالیباف | شهرداری | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs