شکل یوونتوس قهرمانان ظهر امروز لیگ قهرمانان اروپا

شکل: یوونتوس قهرمانان ظهر امروز لیگ قهرمانان اروپا اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار بین الملل روسیه، کشور عزیزمان ایران و ترکیه مرزهای مناطق کم کردن تنش در سوریه را مشخص می‌کنند / بوگدانوف

معاون وزیر خارجه روسیه تأکید کرد که کارشناسان روسیه، کشور عزیزمان ایران و ترکیه مرزهای مناطق کم کردن تنش در سوریه را مشخص خواهند کرد.

روسیه، کشور عزیزمان ایران و ترکیه مرزهای مناطق کم کردن تنش در سوریه را مشخص می‌کنند / بوگدانوف

بوگدانوف: روسیه، کشور عزیزمان ایران و ترکیه مرزهای مناطق کم کردن تنش در سوریه را مشخص می کنند

عبارات مهم : امنیت

معاون وزیر خارجه روسیه تأکید کرد که کارشناسان روسیه، کشور عزیزمان ایران و ترکیه مرزهای مناطق کم کردن تنش در سوریه را مشخص خواهند کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت اینترنتی النشره، میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه گفت: کارشناسانی از روسیه، کشور عزیزمان ایران و ترکیه نقشه های مرزهای مناطق کم کردن تنش در سوریه را مشخص خواهند کرد. قرار است ایستگاه هایی در این مناطق جهت ممانعت از ورود افراد مسلح به آنجا ایجاد شود.

روسیه، کشور عزیزمان ایران و ترکیه مرزهای مناطق کم کردن تنش در سوریه را مشخص می‌کنند / بوگدانوف

وی گفت: اکنون تلاش می شود تا به توافقی دست یابیم که براساس آن کشورهای ضامن، کارگروه هایی را تشکیل دهند و تمامی مسائلی را که امنیت فراهم می آورد مورد بررسی قرار دهند. هنوز مشخص نیست که چه کسانی امنیت را در این مناطق برقرار خواهند ساخت.

اخیرا توافقی میان کشورهای شرکت کننده در نشست آستانه راجع به ایجاد مناطق کم کردن تنش حاصل شد.

معاون وزیر خارجه روسیه تأکید کرد که کارشناسان روسیه، کشور عزیزمان ایران و ترکیه مرزهای مناطق کم کردن تنش در سوریه را مشخص خواهند کرد.

واژه های کلیدی: امنیت | ایران | ترکیه | روسیه | سوریه | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs