شکل یوونتوس قهرمانان ظهر امروز لیگ قهرمانان اروپا

شکل: یوونتوس قهرمانان ظهر امروز لیگ قهرمانان اروپا اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی تأسف آور هست/ چنین افرادی ریاکار و متقلب هستند , انتقاد آیت الله مکار

تأسف آور است که بعضی از نامزدها در تبلیغات انتخاباتی خود وعده‌های می‌دهند که فراتر از اختیارشان است ؛ آیا این وعده‌های مصداق دروغ نیست؟

تأسف آور هست/ چنین افرادی ریاکار و متقلب هستند , انتقاد آیت الله مکار

انتقاد آیت الله مکارم شیرازی از وعده های نجومی بعضی کاندیداها: تأسف آور هست؛ چنین افرادی ریاکار و متقلب هستند

عبارات مهم : اسلامی

تأسف آور است که بعضی از نامزدها در تبلیغات انتخاباتی خود وعده های می دهند که فراتر از اختیارشان است ؛ آیا این وعده های مصداق دروغ نیست؟

دوری از الگوهای تبلیغاتی غربی، لزوم پرهیز از وعده های دروغ و غیر واقعی، ضرورت اجتناب کاندیداها از ایراد افترا ، توهین و تخریب، کاندیداها جهت جلب آراء و لزوم دوری از یأس آفرینی، غلو و افراط گویی، از بااهمیت ترین بایسته های اخلاق مداری در انتخابات هستند.

تأسف آور هست/ چنین افرادی ریاکار و متقلب هستند , انتقاد آیت الله مکار

به گزارش ایسنا، دفتر آیت الله مکارم شیرازی با جمع آوری سخنان این مرجع تقلید به بازتاب و تبیین الزامات و بایسته های اخلاق مداری در تبلیغات انتخاباتی پرداخته که به شرح ذیل به آنها اشاره شده است است:

تبلیغات انتخاباتی در عین ضرورت جهت آشنایی مردم و روشن شدن برنامه ها و اهداف، آسیب هایی دارد، که باید با اخلاق مداری از این چالش رهایی یافت.

تأسف آور است که بعضی از نامزدها در تبلیغات انتخاباتی خود وعده‌های می‌دهند که فراتر از اختیارشان است ؛ آیا این وعده‌های مصداق دروغ نیست؟

شکی نیست که مردم باید افراد را بشناسند تا سبک و سنگین کرده و اصلح را گزینش کنند و این فرع بر این است که اشخاص جهت جامعه آشنا شوند و تبلیغات درست داشته باشند.

در این بین، دو نوع تبلیغات وجود دارد، یک نوع تبلیغات به معنای صحیح و اسلامی و یک نوع تبلیغات غربی که جهت رسیدن به نشانه هر نوع وسیله ای را مباح می داند.

حال آنکه مسئله تبلیغات در انتخابات، الگوگیری از غربی هاست. نباید در این زمینه از غرب الگو بگیریم. انتخابات باید به گونه ای باشد که در شأن جمهوری اسلامی باشد. لذا نباید فرهنگ ما در عرصه انتخابات، فرهنگ غربی و وعده های توخالی و عوام فریبی باشد؛ بلکه باید اصول اسلامی در تبلیغات و برنامه ها و هزینه ها رعایت شود و افراد مراعات این پرسشها را بکنند.

تأسف آور هست/ چنین افرادی ریاکار و متقلب هستند , انتقاد آیت الله مکار

در غرب جهت کسب رای دست به هر اقدامی می زنند، ولی ما نباید جهت جلب آرای گروه های منحرف دست به هر اقدامی بزنیم، در یک کلام باید مراقب باشیم تبلیغات از شکل اسلامی به شکل غربی درنیاید.

یکی از عواملی که بعضاً هم در کشور ما و هم در کشوری مانند آمریکا باعث پیروزی می شود، عوام فریبی و بلوف زدن هست. افراد متدین نمی توانند چنین رفتارهایی از خود بروز دهند ولی این پرسشها منعی جهت غیرمتدینین ندارد؛ متاسفانه این رفتارها برآمده از فرهنگ غربی بوده که جامعه ما هم از آن نمونه گرفته است.

تأسف آور است که بعضی از نامزدها در تبلیغات انتخاباتی خود وعده‌های می‌دهند که فراتر از اختیارشان است ؛ آیا این وعده‌های مصداق دروغ نیست؟

امروز اگر عده ای وارد صحنه انتخابات شوند و وعده های دروغین به مردم بدهند ممکن است جمعیت زیادی را مجذوب خود کنند. مدیر جمهور تازه آمریکا با همین بازی ها وارد میدان شد و ما امروز می بینیم که برترین کشور دنیا به لحاظ مادی، بدترین مدیر جمهور را گزینش کرد لیکن دست به عوام فریبی زد و دروغ پردازی کرد. این نوع رفتارها از ما ساخته نیست آیا که طبق گفته امیر المومنین (ع) سیاستمداری با تقوای ما همواره در برابر با سیاستمداری بی تقوای معاویه قرار دارد.

لذا آسیب تدلیس و پرسشها را بر خلاف واقع نشان از جمله آسیب هایی است که روند انتخابات را ترساندن می کند؛ لیکن انتظار این است که در تبلیغات انتخاباتی دروغ گفته نشود، وعده های غیر عملی و نادرست داده نشود، دادن وعده های دروغین گناه کبیره و حرام هست؛ افرادی که در مسیر انتخابات هستند هم خودشان و هم ستادهایشان باید این نکات را رعایت کنند.

تأسف آور هست/ چنین افرادی ریاکار و متقلب هستند , انتقاد آیت الله مکار

تأسف آور است که بعضی از نامزدها در تبلیغات انتخاباتی خود وعده های می دهند که فراتر از اختیارشان است آیا این وعده های مصداق دورغ نیست؟

این وعده ها مصداق یعنی یک نوع تقلب است که جهت بدست آوردن آراء، دروغ می گوید و تدلیس می کند به این علت که صورت واقعی کارش را بر خلاف نشان می دهد حتی می شود اسم ریاکاری را بر این افراد گذاشت. نامزدهای انتخابات باید مواظبت کنند که چیزی نگویند که قابل عمل نباشد خدا نکند کسی چنین کاری انجام دهد که مسئولیت الهیه سنگینی دارد.

تخریب دیگران از طریق تهمت، دروغ بستن، غیبت و تحقیر کردن از جمله مهمترین آسیب های تبلیغات انتخاباتی هست؛ حال آنکه کاندیداها باید در انتخابات از تهمت به یکدیگر و غیبت دیگران دوری کنند.

بی شک هر گونه اهانت به کاندیداهای رقیب شرعاً حرام هست؛ خواه از طریق کاریکاتور باشد یا نام بدی به کار برده شود، یا عیب دروغینی گفتن یا انتشار شب نامه برضدشان این اعمال خلاف شرع هست، شرع مقدس اهانت به مسلمان را منع کرده هست، از این روتخریب دیگری نه در انتخابات و نه در غیر آن نه با نشر اکاذیب و اهانت و نه بدون آن جایز نیست؛ بلکه فرد باید به صورت صحیح به معرفی خود بپردازد.

در حال حاضر مردم در شرایط سخت فشار اقتصادی هستند و قیمت ها به صورت لجام گسیخته در حال زیاد کردن است و آمارهایی که داده می شود گاهی با مسامحه است و گاهی نیز با واقعیات تفاوت دارد.

نباید مردم را نسبت به آینده مایوس یا بیش از اندازه امیدوار کرد ولی باید این مسئله به طور کامل در جامعه تبیین شود که، افتخارات نظام اسلامی از مشکلاتش به مراتب زیاد است و با وجود بحرانهای کنونی منطقه و دنیا، امنیت را جهت مردم به ارمغان آورده است.

با این تفاسیر نامزدهای انتخاباتی باید واقعیات را مطرح کنند، ولی این که سیاه نمایی شود و تخم یاس جهت پیشرفت خود در آینده بپاشند گناه کبیره است بلکه کاندیداها باید به معرفی و تبیین برنامه های خود بپردازد.

من نمی خواهم کسی را متهم کنم، لیکن متاسفانه هم اینک شاهد هستیم که فضای انتخابات ناسالم شده است و بعضی جهت رسیدن به این نشانه از هر وسیله ای بهره می گیرند.

باید اذعان کرد ریاست جمهوری آش دهن سوزی نیست که بعضی این گونه جهت رسیدن به آن از همه نوع ابزار و وسیله بهره می گیرند تا به آن برسند؛ لیکن این پست مسؤولیت سنگین مردمی در دنیا و مسؤلیت الهی و اخروی دارد و کسانی که به این میدان می روند لحظه ای آسایش ندارند و باید نشانه و مقصدشان را الهی کنند تا تحمل مشکل ها را داشته باشند.

خودپوشاندن از مردم و جواب سؤال مردم را ندادن از رذایل اخلاقی است که در زندگی شخصی و جمعی، سیاسی، اقتصادی جاری می شود و نتیجه همه آن ها لعن خدا را در پی خواهد داشت و خداوند با کسی شوخی ندارد.

واضح است که استفاده از بیت المال در تبلیغات انتخابات جایز نیست، لیکن بیت المال متعلق به همه مردم است و یک شخصی نمی تواند به نفع خودش از بیت المال استفاده کند و منافع شخصی خودش را در نظر بگیرد مسلماً جایز نیست وخلاف شرع و قانون هست. برادران و خواهران عزیز مراقب باشند آینده نظام و کشورشان را با هیچ چیز مبادله نکنند.

ما نباید جهت به دست آوردن رأی مردم در انتخابات ریاست جمهوری یا دیگر انتخابات، این همه پول خرج کنیم، بلکه مردم باید بر اساس معیارهای برخواسته از نظام ارزشی اسلام همچون تقوا، ایمان، علم، دانش، سابقه مبارزاتی، حضور در میدان های جهاد و شهادت و مانند آن، فرد مورد نظر خود را گزینش کنند.

در خاتمه باید گفت آیا سزاوار است جهت رسیدن به چهار روز حکومت، دست به دروغ و تهمت بزنید؟ بیایید انتخابات اسلامی برگزار کرده و نامزدها فقط خدمات خود را اعلام نمایند؛ آیا پیشرفت خود را در نابودی دیگری می دانید؛ البته بعضی نیز نظام را جهت پیشرفت خود تخریب می کنند که حرکتی نادرست هست؛ البته مردم هوشیار هستند و اگر ببینند کسی از مسیر باطل وارد می شود می دانند که او آدم درستی نیست.

امیدواریم همه به این نصایح عمل کنند و هر کس هر عقیده ای داشته باشد، در پای صندوق های رای حاضر شود؛ امیدواریم خداوند متعال به مردم توفیق دهد آبروی نظام، اسلام و دین را در این انتخابات حفظ کنند و این انتخابات پیروزی های فراوانی در آینده داشته باشد.

واژه های کلیدی: اسلامی | تبلیغات | تبلیغات | انتخابات | نامزدهای انتخاباتی | انتخابات ریاست جمهوری | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs