شکل یوونتوس قهرمانان ظهر امروز لیگ قهرمانان اروپا

شکل: یوونتوس قهرمانان ظهر امروز لیگ قهرمانان اروپا اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی قطعنامه‌های شورای امنیت نه همه‌چیز است نه کاغذپاره / ظریف

ظریف گفت: باید بپذیرید قدرت متصلب نظامی امروز دیگر تعیین کننده نیست و ابزارهای قدرت دیگری در اختیار داریم که می‌توانیم با آن منافع ملی‌مان را دنبال کنیم.

قطعنامه‌های شورای امنیت نه همه‌چیز است نه کاغذپاره / ظریف

ظریف: قطعنامه های شورای امنیت نه همه چیز است نه کاغذپاره

عبارات مهم : ابزار

ظریف گفت: باید بپذیرید قدرت متصلب نظامی امروز دیگر تعیین کننده نیست و ابزارهای قدرت دیگری در اختیار داریم که می توانیم با آن منافع ملی مان را دنبال کنیم.

به گزارش گزینش به نقل از خبرگزاری ها، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در ششمین کارگاه آموزشی شبیه سازی شورای امنیت با محوریت کره شمالی که در موزه صلح پارک شهر برگزار شد با بیان اینکه باید بپذیریم قدرت های معمول در دهه های 70، 80 و 90 میلادی دیگر تعیین کننده به طور اخص نیستند و ابزارهای قدرت دیگری در اختیار داریم، افزود: این به معنای در افتادن با دنیا نیست، بلکه منظور این است که می توانیم با استفاده از ابزارهای قدرت امروزی از جمله گفتمان سازی، مفهوم سازی، اجماع سازی و… در آینده کشورمان و کشورهای در حال توسعه تأثیرگذار باشیم.

قطعنامه‌های شورای امنیت نه همه‌چیز است نه کاغذپاره / ظریف

وزیر امور خارجه کشورمان ادامه داد: امروز در دنیا کنشگرانی مثل داعش، طالبان، القاعده و جبهه النصره به عنوان کنشگران غیرحکومتی هستند که بر تحولات بین المللی تأثیر می گذارند.

وی با اشاره به حضورش در اجلاس امنیتی مونیخ با بیان اینکه پرسش مهم در این اجلاس این بود که در دنیای پساغربی چه می گذرد، گفت: غربی ها در حالی به دنیای بعد از خود به جدیت نگاه می کنند و راجع به آن کتاب منتشر می کنند که بعضی به ما در این رابطه ایراد می گرفتند. متأسفانه ما در داخل کشورمان باور نکردیم که به دنیای پساغربی وارد شده است ایم ولی خود غربی ها آن را پذیرفتند. حرف من این نیست که نقش غرب آخر یافته است بلکه منظور آن است که انحصار غرب در دنیا و روابط بین الملل آخر یافته است.

ظریف گفت: باید بپذیرید قدرت متصلب نظامی امروز دیگر تعیین کننده نیست و ابزارهای قدرت دیگری در اختیار داریم که می‌توانیم با آن منافع ملی‌مان را دنبال کنیم.

وی ادامه داد: ما به عنوان نماینده دولت ها نمی خواهیم بپذیریم که کنشگرانی غیر از دولت ها وجود دارند. این در حالی است که دولت ها همواره به تناسب عنوان در بحث های بین المللی از جمله در بحث محیط زیست و توسعه اجتماعی و یا حقوق بشر شرکت می کنند.

وزیر امور خارجه کشورمان تأکید کرد: دولت ها همواره ادعای انحصار بر روابط بین الملل داشته اند و غربی ها به طریق اولی این ادعا را داشته اند ولی این ادعا آخر پذیرفته هست. این مسأله را باید به عنوان یک عامل مهم در تصمیم گیری های بین المللی بپذیریم که اگر انحصار دولت ها آخر یافته بعد انحصار ابزار قدرت هم آخر یافته است.

رئیس دستگاه دیپلماسی که سابقه حضور در جلسات شورای امنیت، مجمع عمومی و دیگر بخش های شرکت ملل را در سال های گذشته به عنوان نماینده دایم کشور عزیزمان ایران در این شرکت داشته هست، با اشاره به ابزار قدرت در گذشته اظهار کرد: در مقطعی از روابط بین الملل تنها ابزار قدرت که باعث نفوذ می شد قدرت نظامی بود. از سیاست قایق های توپدار تا سیاست هایی که جنگ را به عنوان ابزار سیاست خارجی مشروع می شمرد. جنگ ابزار مشروع جهت نفوذ بود. از آنجایی که قدرت در حوزه نظامی فقط خلاصه می شد ولی به تدریج اقتصاد، فرهنگ، آموزش و پرسشها دیگر به عنوان ابزارهای قدرت وارد صحنه شدند. در عین حال امروز همچنان بعضی ابزارهای قدرت مقبول مانده اند و آنها ابزارهای قدرت معنایی هستند. کشورهای و کنشگرانی که قدرت سنتی پایینی دارند از این ابزار قدرت معنایی جهت تأثیرگذاری استفاده می کنند. این ابزارها همان استقلال خواهی، داشتن خبر و گفتمان در دنیا یا اجماع سازی است.

قطعنامه‌های شورای امنیت نه همه‌چیز است نه کاغذپاره / ظریف

ظریف گفت: کاری که در این کارگاه های شبیه سازی شورای امنیت شرکت ملل می کنید این است که آمیزه ای از قدرت یا همان قدرت های سنتی را مورد بررسی قرار دهید. مثلاً در بحث کره شمالی، چین و آمریکا به علت قدرت نظامی که در اختیار دارند نقش بیشتری ایفا می کنند و این عامل قدرت را در مذاکراتی که در شبیه سازی انجام می دهید خواهید دید که حتماً نقش آمریکا و چین از سنگال و یا اتیوپی زیاد هست. با این حال امروز عامل دیگری جهت قدرت مطرح است و آن اجماع سازی است که وارد شورای امنیت شرکت ملل هم شده است است.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: کشورهای کوچکی مثل مالت و دماغه سبز در مباحث بین المللی در شورای امنیت نقش آفرین بودند ولی نه جهت قدرت نظامی ارزش بلکه به خاطر ایده پردازی و دانش در یک حوزه خاص. مثلاً مالت در بحث حقوق دریاها نقش آفرین شد و دماغه سبز نیز به علت دانشی که در این بحث داشت یکی از مهمترین نقش آفرین ها در حقوق دریاها هست؛ بنابراین می بینید که این نوع از ابزارهای قدرت از کنفرانس عمومی یونسکو و مجمع عمومی به شورای امنیت رفته و در آنجا با ایده پردازی، مفهوم سازی و توانمندی در اجماع سازی قدرت ایجاد می کند.

ظریف گفت: باید بپذیرید قدرت متصلب نظامی امروز دیگر تعیین کننده نیست و ابزارهای قدرت دیگری در اختیار داریم که می‌توانیم با آن منافع ملی‌مان را دنبال کنیم.

ظریف پیشنهاد کرد: کسانی که نمایندگی کشورهای غیرعضو شورای امنیت را در شبیه سازی بر عهده می گیرند با این ابزار نیز تمرین کنند. ابزارهایی از جمله فکر، اندیشه و یا گفتمان سازی.

وی با تاکید بر اینکه این ابزارها در بحث قدرت سازی مهم هستند، گفت: تصوری که ما از شرایط بین المللی داریم باید عوض کردن کند و باید بدانیم قطعنامه های شورای امنیت نه همه چیز هستند و نه کاغذپاره. یکی از سفرای کشورها در شرکت ملل در زمانی که بنده در شرکت ملل بودم اینگونه می گفت که حقوق بین الملل جعبه ابزار ماست، هر وقت نیاز داشتیم از آن استفاده می کنیم. بنابراین حقوق بین الملل نمی تواند همه چیز باشد همانطور که قدرت نمی تواند همه چیز باشد.

قطعنامه‌های شورای امنیت نه همه‌چیز است نه کاغذپاره / ظریف

وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه با بیان اینکه در بحث اجماع سازی و یا گفتمان سازی عواملی مهم هستند که یک تصمیم بین المللی شکل گیرد، تصریح کرد: بررسی و تمرین بر روی این مقوله امری است که باید در بحث شبیه سازی دنبال شود و این آموزش را در عمل به ما بدهد که از یک مفهوم متصلب قدرت که مربوط به دوران گذشته است باید به مفهوم تازه قدرت نیز پرداخته شود. پنج قدرت دایم شورای امنیت مسلماً می پسندند که همه دنیا باور کند همه چیز در سلاح هسته ای خلاصه می شود و کشورهای دارنده این سلاح حرف آخر را می زنند. ولی این اتفاق نیفتاده است اگر می افتاد به این معنا بود که دنیا تسلط این پنج قدرت بر تمامی مناسبات بین المللی را باید می پذیرفت آیا که هر کدام از این پنج قدرت با سلاح هایی که در اختیار دارند می توانند خودشان و دشمانشان را ده ها بار نابود کنند که اصطلاحاً می گویند «نابودی تضمین شده است متقابل».

ظریف افزود: بنابراین اگر تفکر متصلب از قدرت نظامی را بپذیریم باید این رویکرد را نسبت به کشورهای قدرتمند هم پذیرفت که خوشبختانه اینطور نیست.

وزیر امور خارجه کشورمان که سابقه حضور در مذاکرات مربوط به جنگ هشت ساله تحمیلی میان کشور عزیزمان ایران و عراق را در شرکت ملل داشته است در ادامه بحث خود گفت: در جنک تحمیلی علیه کشور عزیزمان ایران از سلاح شیمیایی استفاده شد ولی همه دنیا از صدام حمایت کردند و اجازه نمی دادند عنوان استفاده از سلاح شیمیایی علیه کشور عزیزمان ایران در شورای امنیت شرکت ملل مطرح شود. فراموش نکنید و گول شعارها را نخورید. ما آنجام بودیم و دیدیم تا هنگامی که صدام به کویت حمله نکرده بود با وجود آنکه 6 گزارش دبیرکل وقت شرکت ملل به صراحت می گفت که صدام علیه ایرانی ها و شهروندان غیرنظامی از سلاح شیمیایی استفاده کرده هست، اعضای شورای امنیت یک بیانیه و یا قطعنامه شورای امنیت که اسم عراق در آن باشد صادر نکردند. و عالی ترین کاری که انجام دادند این بود که بگویند استفاده از سلاح شیمیایی علیه نیروهای ایرانی. این جمله به شکلی بود که انگار خودمان علیه خودمان از سلاح شیمیایی استفاده کرده ایم.

رئیس دستگاه دیپلماسی اظهار کرد: کشور عزیزمان ایران هزینه مقابله با قدرت متصلب آن روز را پرداخته است و نشان داد حتی در آن وقت که آن قدرت تعیین کننده نیست. بنابراین آنچه مهم است این که بدانیم و به کار بگیریم که ابزارهای قدرت دیگری وجود دارد که می توانیم از آنها به خوبی و با موفقیت استفاده کنیم. این به معنای در افتادن با دنیا نیست و رویکردی است که می تواند در آینده کشور ما و کشورهای در حال توسعه و منطقه به واسطه آن در تعاملات بین المللی تأثیرگذار باشند.

واژه های کلیدی: ابزار | امنیت | استفاده | وزیر امور خارجه | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs