شکل یوونتوس قهرمانان ظهر امروز لیگ قهرمانان اروپا

شکل: یوونتوس قهرمانان ظهر امروز لیگ قهرمانان اروپا اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار پزشکی میکروبها ما را لاغر می کنند!

محققان علوم پزشکی به این نتیجه رسیده اند که موفقیت آشنا شده است ترین روش جراحی لاغری در گروی تنوع میکروبها در سیستم گوارشی است. 

میکروبها ما را لاغر می کنند!

میکروبها ما را لاغر می کنند!

عبارات مهم : جراحی

محققان علوم پزشکی به این نتیجه رسیده اند که موفقیت آشنا شده است ترین روش جراحی لاغری در گروی تنوع میکروبها در سیستم گوارشی هست.

به گزارش مهر، به نقل از ساینس الرت، جراحی بایپس معده ای به عنوان مؤثرترین روش جهت کمک به بیماران چاقی است که تلاش می کنند از وزن خود بکاهند. اکنون محققان متوجه شده است اند که تنوع میکروبها به مراتب مؤثرتر از کمتر غذاخوردن در این روند است.

میکروبها ما را لاغر می کنند!

تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد با انجام عمل جراحی بایپس معده، اکوسیستم میکروبها در سیستم گوارشی دگرگون شده است به طوریکه تنوع آنها به میزان چشمگیری زیاد کردن می یابد. شاید در ظاهر اینگونه به نظر برسد که چنین تنوعی جهت سلامت فردی که این جراحی را انجام می دهد مناسب نباشد ولی تحقیقات اخیر نتیجه های جالب توجهی به همراه داشته است.

گروهی از محققان دانشگاه دولتی آریزونا مطالعه ای را بر روی گروهی با جمعیت زیاد از افراد متفاوت انجام داده و به این نتیجه رسیده اند زیاد کردن تنوع میکروبها در سیستم گوارشی ارتباط معکوسی با روند چاقی دارد یعنی هرچه این تنوع زیاد باشد، فرد بعد از انجام این جراحی خاص در مسیر چربی سوزی قرار می گیرد.

محققان علوم پزشکی به این نتیجه رسیده اند که موفقیت آشنا شده است ترین روش جراحی لاغری در گروی تنوع میکروبها در سیستم گوارشی است. 

البته این محققان چند سال پیش هم این مطالعه را انجام داده بودند ولی به علت کوچک بودن جمعیت مورد آزمایش، تردیدهای زیادی راجع به ادعایشان مطرح شده است بود. اکنون ولی مشخص شده است که متنوع بودن جمعیت میکروبها در سیستم گوارشی تا چه حد به روند لاغر شدن در این دسته از افراد مؤثر است.

واژه های کلیدی: جراحی | جمعیت | سیستم | محققان | مطالعه | عمل جراحی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs