شکل یوونتوس قهرمانان ظهر امروز لیگ قهرمانان اروپا

شکل: یوونتوس قهرمانان ظهر امروز لیگ قهرمانان اروپا اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز بازار خودرو تولید کدام خودروها متوقف شد؟

به گزارش ایسنا؛در این مدت تولید جک J۵ با کم کردن ۱۰۰ درصدی همراه بوده و از ۸۵۵ دستگاه در خرداد ماه ۱۳۹۶ به صفر کم کردن یافت.

تولید کدام خودروها متوقف شد؟

تولید کدام خودروها متوقف شد؟

عبارات مهم : خودرو

خرداد ماه امسال تولید چهار مدل خودروی سواری متوقف شد.

به گزارش ایسنا؛در این مدت تولید جک J۵ با کم کردن ۱۰۰ درصدی همراه بوده و از ۸۵۵ دستگاه در خرداد ماه ۱۳۹۶ به صفر کم کردن یافت.

تولید ام وی ام ۱۱۰S نیز متوقف شده است و از یک دستگاه در خرداد ماه سال گذشته به صفر رسید. خرداد ماه امسال تولید لیفان X۵۰ نیز ۱۰۰ درصد کم کردن یافته و از ۱۵۰ دستگاه در خرداد ماه سال گذشته به صفر کم کردن یافت.

تولید کدام خودروها متوقف شد؟

تولید آسا B۵۰ نیز متوقف شده است و از یک دستگاه در خرداد ماه ۱۳۹۶ به صفر رسید.

به گزارش ایسنا؛در این مدت تولید جک J۵ با کم کردن ۱۰۰ درصدی همراه بوده و از ۸۵۵ دستگاه در خرداد ماه ۱۳۹۶ به صفر کم کردن یافت.

واژه های کلیدی: خودرو | دستگاه | بازار خودرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs